Наташа и Рома

Алина и Витя. Зимняя свадьба

Катя и Андрей

Инна и Дима

Петти и Жора

Алеся и Андрей

Алена и Влад

Ира и Сережа

Женя и Максим

Анель и Джанлука

Алина и Слава

Елена

Леша и Аня

Утро невесты Юлии